Historisk arkiv

Tillatelse til overføring av Våtekleivbekkane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statkraft Energi AS har i statsråd i dag fått tillatelse til å overføre Våtekleivbekkane på Osafjellet i Ulvik til Lang-Sima kraftverk i Eidfjord, Hardanger.

Overføringen utnytter en større del av energipotensialet som finnes nær Simaverkene. Vannet er planlagt overført til eksisterende overføringstunnel mellom to av de regulerte vannene i Eidfjordutbyggingen. Regulerbar kraftproduksjon vil øke med om lag 5,9 GWh per år i Lang-Sima kraftverk i Eidfjord kommune.

Overføringen vil redusere vannføringen i nedre del av Norddøla i Ulvik herad, og kunne påvirke gyte- og oppvekstmulighetene for fisk. Det er pålagt vilkår om slipp av minstevannføring som medfører at overføringen vil få små negative virkninger for fisk.