Prop. 113 S (2017–2018)

Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Bø – Seljord i Telemark

Proposisjonen omhandler forsalg om utbygging og finansiering av to delstrekninger på rv 36 mellom Bø og Seljord kommune i Telemark. Det er lagt opp til å utbedre til sammen 3 km av dagens veg som vil bidra til bedre trafikksikkerhet og framkommelighet, særlig for næringstransporten.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget