Offisielt fra statsråd 13. august 2018

I statsråd i dag er det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 13 august 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

Statsråd Per Sandberg gis avskjed i nåde.

Society and media manager Harald Tom Nesvik utnevnes til statsråd og overtar styret av fiskerisaker i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Roy Angelvik gis avskjed som statssekretær i 50% stilling for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær i 50% stilling for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet. Statssekretær Roy Angelvik fortsetter i 50% stilling for statsråd Torbjørn Røe Isaksen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Statssekretær Veronica Isabel Pedersen gis avskjed som statssekretær for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Harald Tom Nesvik i Nærings- og fiskeridepartementet.    

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 13. august 2018 kl. 1500.