Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 4. april 2018

Kongen har i ekstraordinært statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. april 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

Partner og seniorrådgiver Tor Mikkel Vara utnevnes til statsråd og overtar styret av Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem gis avskjed som statssekretær for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Tor Mikkel Vara i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Torkil Åmland gis avskjed som statssekretær for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Tor Mikkel Vara i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Knut Morten Johansen gis avskjed som statssekretær for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Tor Mikkel Vara i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Sveinung Rotevatn gis avskjed som statssekretær for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Tor Mikkel Vara i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds gis avskjed som statssekretær for statsråd Per Sandberg og utnevnes på nytt til statssekretær for statsråd Tor Mikkel Vara i Justis- og beredskapsdepartementet.

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 4. april 2018 kl. 1600.