Offisielt frå statsrådet 10. august 2018

I statsrådet i dag er lagdommar Therese Steen utnemnd til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor.

Statsråd vart halde på Oslo slott 10. august 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 22. juni 2018 nr. 80 om endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.). Loven trer i kraft 1. september 2018 med unntak av del II, som trer i kraft 1. januar 2019.
(Sjå pkt. 2 Forskrifter)
(Nyheitssak)

2. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endring av forskrift av 28. oktober 2016 nr. 1258 om elektronisk kommunikasjon med domstolene fastsettes.
(Sjå pkt. 1 Sanksjonar og iverksetjingar)
(Nyheitssak)

3. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Utnevning av lagdommer Therese Steen til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Accra, Gunnar Andreas Holm, tillike til ambassadør i Abidjan, Elfenbenskysten.

Utnevning av ambassadør i Dar Es Salaam, Elisabeth Jacobsen, tillike til ambassadør i Moroni, Komorene.

Utnevning av ambassadør i Bogota, John Petter Opdahl, tillike til ambassadør i Quito, Ecuador.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av konstituert tingrettsdommer Toril Andersson til et felles embete som tingrettsdommer ved Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert sorenskriver Morten Miland Thomsen til et felles embete som tingrettsdommer ved Aust-Telemark tingrett, Nedre Telemark tingrett, Vest-Telemark tingrett og Kongsberg og Eiker tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Tormod Anders Sletten og konstituert lagdommer Anniken Mellegaard Douglass til lagdommere ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert sorenskriver Steinar Langholm til sorenskriver ved Kristiansand tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Beskikkelse av seksjonssjef Marianne Bækken Granlund, seniorrådgiver Arild Hjelmervik og seniorrådgiver Cecilie Østen som nemndledere i Utlendingsnemnda i seks måneder, med tiltredelse fra det tidspunkt Utlendingsnemnda bestemmer.

Klima- og miljødepartementet
Utnevning av seksjonsleder Pål Spillum til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utanriksdepartementet
Fastsettelse av instruks for Norsk senter for utvekslingssamarbeid (NOREC).

Til toppen