Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 11. januar 2019

I statsråd i dag ble Equinor ASA gitt utnyttelsestillatelse for lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. januar 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 10. desember 2018 til lov om endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter).
Lovvedtak 16 (2018-2019)  Lov nr. 1

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 12. januar 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften) fastsettes.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Hanoi, Grete Løchen, tillike til ambassadør i Vientiane, Laos.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av internrevisjonssjef Liss Johansen Vallestrand til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstitusjon av politiadvokat Esben Kyhring som førstestatsadvokat ved Økokrim fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer og inntil videre, dog ikke ut over 3. september 2020. 

Forlenget konstitusjon av konstituert generaladvokat Sigrid Redse Johansen som generaladvokat ved Generaladvokatembetet inntil videre, dog ikke ut over 1. mars 2020.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Jan Tore Føsund til ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

4. Andre saker

Olje- og energidepartementet
Equinor ASA tildeles utnyttelsestillatelse nr. 1 for lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.
(Nyhetssak)

Helgeland Kraft AS gis tillatelse til planendring ved utbygging av Vassenden kraftverk i Leirfjord kommune.

Til toppen