Historisk arkiv

Nyheter

Tildeling av utnyttelsestillatelse for CO2-lagring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Equinor er tildelt utnyttelsestillatelse for lagring av CO2 på norsk sokkel.

Det ble bestemt av Kongen i statsråd i dag. Arealet som er tildelt ligger i nærheten av Troll-feltet og ble utlyst i juli 2018.

Equinor skal sammen med samarbeidspartnerne Shell og Total gjennomføre forprosjektering av et CO₂-lager. Dette er en del av fullskala demonstrasjonsprosjektet for CO₂-håndtering.

Viktig milepæl

- Regjeringen har ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Selskapenes arbeid med å modne frem en lagerløsning for CO er en nødvendig forutsetning for at vi skal lykkes med dette, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Utnyttelsestillatelsen er viktig for selskapenes videre arbeid med å gjennomføre forprosjektstudier. Disse studiene skal vurdere mulighetene for et CO₂-lager på norsk sokkel.

Forprosjekteringen vil også gi mer nøyaktige kostnadsestimater frem mot en investeringsbeslutning.

Første gang

Dette er første gang det blir tildelt areal for utnyttelsestillatelse for lagring av CO₂ på norsk kontinentalsokkel. Tildelingen er gjort med hjemmel i CO2-lagringsforskriftene som trådte i kraft i desember 2014.

Equinor og samarbeidspartnere skal nå modne lagerkonseptet frem mot Plan for utbygging og drift (PUD). Den skal etter planen leveres i løpet av 2019. Det legges opp til en investeringsbeslutning for det norske fullskala CO2-håndteringsprosjektet i 2020/2021.