Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 16. november 2018

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal vurdere særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. november 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Prop. 15 S (2018-2019)
Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold, undertegnet i Paris 7. juni 2017
(Nyhetssak) 

Samferdselsdepartementet
Prop. 14 L (2018-2019)
Endringer i vegtrafikkloven (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 15. juni 2018 nr. 35 om endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. Loven med unntak av § 8-1 trer i kraft 1. januar 2019.
(Nyhetssak)

3. Styrer og utvalg

Finansdepartementet
Oppnevning av et utvalg for å vurdere særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer:

Advokat Cecilie Aasprong Dyrnes, Bærum (leder)
Rådgiver Ellen Bakken, LO, Lørenskog
Adm.dir. Petter Haas Brubakk, NHO Mat og Drikke, Vestby
Første nestleder Anne Berit Aker Hansen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund – LO, Oslo
Områdedirektør Knut-Inge Klepp, Oslo
Seniorforsker Snorre Kverndokk, Oslo
Førsteamanuensis Hans Olav Melberg, Oslo
Advokat Ellen Mulstad, NHO, Oslo
Advokat Kjerstin Ongre, Asker
Associate Professor Sinne Smed, København
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser m.v.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Ane Storvestre Bjørkum til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.     

Utnevning av fagdirektør Ragnhild Savina Berg Astad til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Mattias Gripsrud til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Jørn Holen til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av en protokoll til endring av den nordiske skatteavtalen, undertegnet i Helsingfors 29. august 2018.

 

Til toppen