Prop. 15 S (2018–2019)

Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold, undertegnet i Paris 7. juni 2017

Proposisjonen inneholder en multilateral avtale som vil endre 28 av Norges skatteavtaler. Endringene er en følge av de anbefalingene som fulgte av OECDs prosjekt om å foreslå tiltak for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting (BEPS).

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget