Prop. 14 L (2018–2019)

Endringer i vegtrafikkloven (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i vegtrafikkloven. Endringene gjelder bl.a. behandling av personopplysninger på vegtrafikklovens område, herunder om politiets tilgang til motorvogn-, førerkort- og bilde- og signaturregisteret, karantene ved fusk på førerprøven og om forholdet til folkeregisterloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget