Offisielt fra statsråd 23. august 2019

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal se på fremtidens arbeidsliv og vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. august 2019. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Styrer og utvalg

Utenriksdepartementet
Oppnevning av delegasjon til De forente nasjoners 74. ordinære generalforsamling:

Statsminister Erna Solberg, leder
Helseminister Bent Høie
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein
Ambassadør Mona Juul
Statssekretær Ingvild Stub
Statssekretær Sunniva Ihle Steinstad
Statssekretær Sveinung Rotevatn
Statssekretær Jens Frølich Holte
Statssekretær Aksel Jakobsen

Fra Stortinget deltar følgende:

Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (SP)
Stortingsrepresentant Solveig Horne (Frp)
Stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland (H)
Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H)
Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (A)
Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV)
Stortingsrepresentant Arild Grande (A)
Stortingsrepresentant Else-May Botten (A)
Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H)
Stortingsrepresentant Ingalill Olsen (A)
Stortingsrepresentant Ole Andre Myhrvold (SP)
Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) 

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal vurdere ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet:

Leder:
Jan Fougner, advokat, Oslo

Øvrige medlemmer:
Øyvind Rongevær, utredningsleder (HMS) Landsorganisasjonen i Norge, OsloØrnulf Kastet, advokat Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, Nannestad
Henrik Dahle, fagsjef/advokat Unio, Bærum
Nina Sverdrup Svendsen, utredningssjef Akademikerne, Oslo
Silje Stadheim Almestrand, advokat Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
Gry Brandshaug Dale, advokat KS Kommunesektorens organisasjon, Bærum
Elin Spjelkavik, direktør juridiske tjenester Hovedorganisasjonen Virke, Oslo
Kristin Juliussen, analyse- og utredningsdirektør Arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo
Karen Modesta Olsen, professor, Bergen
Kjell Gunnar Salvanes, professor, Bergen
Dag Stokland, administrerende direktør, Oslo
(Nyhetssak)

2. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Kristin Aalstad til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Aud Lise Norheim til ambassadør i Reykjavik, Island, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av førstestatsadvokat og sjef for Økokrim Trond Eirik Schea og statsadvokat Reidar Bruusgaard til førstestatsadvokater ved Riksadvokatembetet, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av advokat Torbjørn Saggau Holm til sorenskriver ved Alta tingrett og Hammerfest tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Maria Bache Dahl som statsadvokat ved Økokrim fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. mars 2021.

Konstitusjon av tingrettsdommer Mari Bø Haugstad som sorenskriver ved Hedmarken tingrett i to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Ragnhild Borgerud som sorenskriver ved Sarpsborg tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Ørjan Andre Grønlid som nestleder og fylkesnemndsleder Christian Børge Sørensen som tingrettsdommer ved Jæren tingrett i to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av pensjonert lagdommer Anne Margrethe Samuelson som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett fra 10. september 2019 til og med 9. september 2021.

Konstitusjon av pensjonert førstelagmann Sverre Dag Nyhus som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett fra 1. september 2019 til og med 31. august 2021.

Konstitusjon av pensjonert sorenskriver Tom Landt Urdahl som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett fra 1. september 2019 til og med 31. august 2021.

Konstitusjon av pensjonert tingrettsdommer Rolf Erik Kværnæs som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett fra 1. september 2019 til og med 31. august 2021.

Konstitusjon av pensjonert førstelagmann Sverre Dag Nyhus som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett fra 1. september 2019 til og med 31. august 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Kristine Werdelin Bergan til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

3. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av avtale om tidsbegrensninger for leie av luftfartøy med besetning mellom EU, Island, Norge og USA.

Olje- og energidepartementet
Tussa Energi AS gis tillatelse til endring av manøvreringsreglement for regulering av Mosvatn og Litlevatn i Hareid og Ulstein kommuner.