Offisielt fra statsråd 12. oktober 2021

Regjeringen har i statsråd i dag levert sin avskjedssøknad.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 12. oktober 2021 kl. 1300. Følgende vedtak offentliggjøres:

Statsministerens kontor 

  1. Hans Majestet Kongen tar imot søknad fra statsminister Solberg om avskjed for sin regjering.
  2. På Hans Majestet Kongens anmodning, ivaretar regjeringen Solberg inntil videre de løpende forretninger som forretningsministerium.