Offisielt fra statsråd 14. oktober 2021

I statsrådet kl. 10 i dag fikk Erna Solbergs regjering innvilget sin avskjedssøknad samtidig som Jonas Gahr Støres regjering ble utnevnt. Begge vedtakene gjelder fra kl. 12 i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. oktober 2021 kl. 10.00. Følgende vedtak offentliggjøres:

Statsministerens kontor

 1. Statsminister Erna Solberg og statsrådene i hennes regjering (regjeringen Solberg) gis avskjed i nåde fra sine embeter med virkning fra 14. oktober 2021 kl. 12.00.
 2. Statssekretærene i regjeringen Solberg gis avskjed i nåde fra sine embeter med virkning fra 14. oktober 2021 kl. 12.00.
 3. Stortingsrepresentant Jonas Gahr Støre utnevnes til statsminister og følgende til statsråder i hans regjering med virkning fra 14. oktober 2021 kl. 12.00:
  1. Stortingsrepresentant Trygve Magnus Slagsvold Vedum
  2. Stortingsrepresentant Hadia Tajik
  3. Stortingsrepresentant Ola Borten Moe
  4. Stortingsrepresentant Bjørnar Selnes Skjæran
  5. Fylkesråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim
  6. Stortingsrepresentant Anniken Scharning Huitfeldt
  7. Konsernsjef Odd Roger Enoksen
  8. Stortingsrepresentant Espen Barth Eide
  9. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe
  10. Leder Bjørn Arild Gram
  11. Stortingsrepresentant Jon-Ivar Nygård
  12. Stortingsrepresentant Marte Mjøs Persen
  13. Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol
  14. Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen
  15. Daglig leder Jan Christian Vestre
  16. Fylkesrådsleder Tonje Brenna
  17. Stortingsrepresentant Sandra Konstance Nygård Borch
  18. Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl
 4.  (Nyhetssak)