Offisielt frå statsrådet 11. februar 2022

I statsrådet i dag er det fastsett forskrifter om vern av 25 skogområder i Møre og Romsdal, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Trøndelag og Nordland.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 11. februar 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Sanksjonar og iverksetjingar m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. februar 2022 til og med 14. mars 2022 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Nærings- og fiskeridepartementet
Delt ikraftsetting av lov 14. desember 2018 nr. 95 om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.).

Endringsloven del II (allmennaksjeloven) § 13-32 trer i kraft straks.

2. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Det fastsettes forskrifter om vern av 25 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Trøndelag og Nordland.
(Nyheitssak)

3. Styrer og utval m.m.

Olje- og energidepartementet
Oppnevning av en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk idustri. 

 1. Lars Sørgaard (leder), professor, Bergen
 2. Hans Erik Ringkjøb, ordfører, Voss
 3. Liv Monica Stubholt, partner, Oslo
 4. Are Tomasgard, LO-sekretær, Lillestrøm
 5. Anniken Haugli, visepresident, Oslo
 6. Kjell Roland, samfunnsøkonom, Oslo
 7. Berit Tennbakk, partner, Oslo
 8. Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør, Oslo
 9. Silje Ask Lundberg, kampanjeleder, Trondheim
 10. Øistein Andresen, konsernsjef, Hamar
 11. Gyro Heia, ordfører, Birkenes
 12. Helene Seim, administrerende direktør, Odda
 13. Gudrun Rollefsen, administrerende direktør, Hammerfest
 14. Sverre Gotaas, direktør, Porsgrunn
 15. Arve Ulriksen, administrerende direktør, Utskarpen

(Nyheitssak)

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Erling Emil Laugsand konstitueres fra og med 21. februar 2022 som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre for den perioden statssekretær Anne Marie Aanerud etter planen skal avvikle foreldrepermisjon og ferie.

Politisk rådgiver Geir Indrefjord konstitueres fra og med 21. februar 2022 som statssekretær for statsråd Trygve Magnus Slagsvold Vedum i Finansdepartementet, for den perioden statssekretær Anne Marie Aanerud etter planen skal avvikle foreldrepermisjon og ferie.
(Nyheitssak)

Statssekretær Kjetil Vevle konstitueres fra 11. februar kl. 12.00 til og med 16. juni 2022 som statssekretær for statsråd Marte Mjøs Persen i Olje- og energidepartementet. Han er i denne perioden ikke statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre.
(Nyheitssak)

Forsvarsdepartementet
Utnevning av assisterende departementsråd Frede Hermansen til departementsråd i Forsvarsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Utnevning av direktør Kristin Marie Felde til ekspedisjonssjef i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av utredningsleder Ragnar Ihle Bøhn til avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.