Frede Hermansen er utnevnt til departementsråd i Forsvarsdepartementet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Assisterende departementsråd Frede Hermansen er i statsråd fredag 11. februar utnevnt til departementsråd i Forsvarsdepartementet. - Hermansen har en bred og relevant bakgrunn for denne stillingen og er rett person til å lede departementet i den krevende tiden vi står oppe i, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Frede Hermansen (48) er utdannet ved Hærens Krigsskole 2001 og har i tillegg en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI i 2004. Han ble i 2003 knyttet til Forsvarsdepartementets Seksjon for langtidsplanlegging, først som stabsoffiser/major og senere rådgiver og seniorrådgiver. Han var 2006-08 underdirektør i Ledelsens sekretariat og 2008-12 avdelingsdirektør og leder for Seksjon for langtidsplanlegging og strategisk analyse.

Frede Hermansen er ny departementsråd i Forsvarsdepartementet
Frede Hermansen er ny departementsråd i Forsvarsdepartementet

I 2012 ble han programdirektør for Kompetansereformprogrammet i forsvarssektoren, og senere medlem av utvalget for Politianalysen (NOU 2013:14). I 2013 ble ansatt som avdelingsdirektør i Politidirektoratet. Fra 2015 var han direktør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet og inngikk da i Politiets nasjonale ledergruppe. 2017 kom han tilbake til Forsvarsdepartementet i stillingen som assisterende departementsråd og stedfortreder for departementsråden. Han er i dag konstituert departementsråd.

 Hermansen vil tiltre i stillingen fra det tidspunktet departementet bestemmer.