Offisielt frå statsrådet 10. november 2022

I statsrådet i dag vart det lagt fram ein tilleggsproposisjon til forslaget til statsbudsjett for 2023.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 10. november 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 2 (2022-2023)
For budsjettåret 2023
Endring av Prop. 1 S (2022-2023)
Statsbudsjettet 2023 og Prop. 1 LS (2022-2023)
Skatter, avgifter og toll 2023 (saldering)
(Nyheitssak)