Prop. 1 S Tillegg 2 (2022–2023)

For budsjettåret 2023 — Endring av Prop. 1 S (2022–2023) Statsbudsjettet 2023 og Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og toll 2023 (saldering)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget