Offisielt frå statsråd 17. november 2023

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i skattereglane for barnepensjon.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 17. november 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 14 L (2023-2024)
Endringer i skattereglene for barnepensjon mv.

Relatert:

2. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 28. oktober 2016 nr. 1258 om elektronisk kommunikasjon med domstolene (ELSAM-forskriften). Forskriften fastsettes i samsvar med vedlegg til resolusjonen.
(se punkt 3 Delegasjon av myndighet).

3. Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 163 a sjette ledd og § 197 a delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.
(se punkt 2 Forskrifter).

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av underdirektør Sigbjørn Tore Tenfjord til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Tbilisi, Georgia, Bergljot Hovland, tillike til ambassadør i Jerevan, Republikken Armenia.

Utnevning av ambassadør i Buenos Aires, Republikken Argentina, Halvor Sætre, tillike til ambassadør i Montevideo, Republikken Uruguay.

Justis- og beredskapsdepartementet

Konstitusjon av statsadvokat Oddbjørn Søreide som statsadvokat ved Riksadvokatembetet fra 1. desember 2023 til 31. mai 2024.

Kommunal- og distriktsdepartmentet

Utnevning av seniorrådgiver Hanne Bakke til avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet

Utnevning av direktør Fredrik Norman til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Live Albriktsen til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Velferdsdirektør Eli Blakstad utnevnes som statssekretær for statsråd Kjersti Toppe i Barne- og familiedepartementet. Hun tiltrer med virkning fra 17. november 2023 kl. 12.00.

Varaordfører Even Tronstad Sagebakken utnevnes som statssekretær for statsråd Cecilie Terese Myrseth i Nærings- og fiskeridepartementet. Han tiltrer med virkning fra 17. november 2023 kl. 12.00.

Statssekretær Vidar Ulriksen gis avskjed i nåde med virkning fra virkning fra 24. november 2023 kl. 12.00 som statssekretær for statsråd Cecilie Terese Myrseth i Nærings- og fiskeridepartementet.

Relatert:

5. Andre saker

Utanriksdepartementet

Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa av 19. november 1990 (CFE-avtalen) suspenderes midlertidig.