Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 16. oktober 2023

I statsråd i dag er det gjort endringer i regjeringen.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 16. oktober 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Utnevnelser mv.

Statsministerens kontor

 1. Utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt gis avskjed i nåde.
 2. Statsråd Espen Barth Eide utnevnes til utenriksminister og overtar styret av Utenriksdepartementet.
 3. Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen utnevnes til statsråd og overtar styret av Klima- og miljødepartementet.
 4. Statsråd Marte Mjøs Persen gis avskjed i nåde.
 5. Statsråd Tonje Brenna overtar styret av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
 6. Ordfører Kari Nessa Nordtun utnevnes til statsråd og overtar styret av Kunnskapsdepartementet med unntak av de saksområder i departementet som ligger under forsknings- og høyere utdanningsministeren.
 7. Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran gis avskjed i nåde.
 8. Stortingsrepresentant Cecilie Terese Myrseth utnevnes til statsråd og overtar styret av fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet.
 9. Statsråd Sigbjørn Gjelsvik gis avskjed i nåde.
 10. Stortingsrepresentant Erling Sande utnevnes til statsråd og overtar styret av Kommunal- og distriksdepartementet, med unntak av de avdelinger i departementet som legges under digitaliserings- og forvaltningsministerens styre, jf. punkt 11 under.
 11. Daglig leder Karianne Oldernes Tung utnevnes til statsråd, og overtar styret av Statsforvaltningsavdelingen, Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk og Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og distriktsdepartementet.
 12. Regjeringsmedlemmenes rang fastsettes i samsvar med et vedlagt forslag.
 13. Punkt 1 til og med 12 over trer i kraft fra og med 16. oktober 2023 kl. 13.00.
 14. Med virkning fra 1. januar 2024 endrer Olje- og energidepartementet navn til Energidepartementet. Departementet delegeres myndighet til å foreta nødvendige endringer i forskrifter, avtaler, instrukser, bestemmelser mv. som følge av navneendringen.
 15. Følgende statssekretærer gis avskjed i nåde med virkning fra 16. oktober 2023 kl. 13.00:
  1. Statssekretær Eivind Vad Petersson for utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt i Utenriksdepartementet.
  2. Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik for utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt i Utenriksdepartementet.
  3. Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad for statsråd Espen Barth Eide i Klima- og miljødepartementet.
  4. Statssekretær Kjersti Bjørnstad for statsråd Espen Barth Eide i Klima- og miljødepartementet.
  5. Statssekretær Tomas Norvoll for statsråd Marte Mjøs Persen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
  6. Statssekretær Samra Akhtar for statsråd Marte Mjøs Persen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
  7. Statssekretær Kjetil Vevle for statsråd Tonje Brenna i Kunnskapsdepartementet.
  8. Statssekretær Sindre Lysø for statsråd Tonje Brenna i Kunnskapsdepartementet.
  9. Statssekretær Vidar Ulriksen for statsråd Bjørnar Selnes Skjæran i Nærings- og fiskeridepartementet.
  10. Statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen for statsråd Bjørnar Selnes Skjæran i Nærings- og fiskeridepartementet.
  11. Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti for statsråd Sigbjørn Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet.
  12. Statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo for statsråd Sigbjørn Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet.
  13. Statssekretær Ole Gustav Narud for statsråd Sigbjørn Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet.
  14. Statssekretær Gunn Karin Gjul for statsråd Sigbjørn Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet.
  15. Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen for statsminister Jonas Gahr Støre og statsråd Terje Aasland i Olje- og energidepartementet.
  16. Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar for statsminister Jonas Gahr Støre.
 16. Følgende utnevnes til statssekretærer med virkning fra 16. oktober 2023 kl. 13.00:
  1. Statssekretær Eivind Vad Petersson for utenriksminister Espen Barth Eide.
  2. Statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik for utenriksminister Espen Barth Eide.
  3. Statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad for statsråd Andreas Bjelland Eriksen i Klima- og miljødepartementet.
  4. Statssekretær Kjersti Bjørnstad for statsråd Andreas Bjelland Eriksen i Klima- og miljødepartementet.
  5. Statssekretær Kjetil Vevle for statsråd Tonje Brenna i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
  6. Statssekretær Tomas Norvoll for statsråd Tonje Brenna i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
  7. Avdelingsdirektør Ellen Bakken for statsråd Tonje Brenna i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
  8. Statssekretær Sindre Lysø for statsråd Kari Nessa Nordtun i Kunnskapsdepartementet.
  9. Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar for statsråd Kari Nessa Nordtun i Kunnskapsdepartementet.
  10. Statssekretær Vidar Ulriksen for statsråd Cecilie Terese Myrseth i Nærings- og fiskeridepartementet.
  11. Statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen for statsråd Cecilie Terese Myrseth i Nærings- og fiskeridepartementet.
  12. Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti for statsråd Erling Sande i Kommunal- og distriktsdepartementet.
  13. Statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo for statsråd Erling Sande i Kommunal- og distriktsdepartementet.
  14. Statssekretær Ole Gustav Narud for statsråd Erling Sande i Kommunal- og distriktsdepartementet.
  15. Statssekretær Gunn Karin Gjul for statsråd Karianne Oldernes Tung i Kommunal- og distriktsdepartementet.
  16. Ordfører Ingunn Trosholmen for statsminister Jonas Gahr Støre.

Relatert: