Faglige tema og samlinger om statlig eierskap

 • Seminar for styreledere om bærekraftig omstilling og styrets strategiske rolle

  23.01.2024 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet og næringsminister Vestre samlet styreledere i selskaper med statlig eierandel til årlig styrelederseminar 23. januar. Seminaret er en viktig arena for å møtes og snakke om sentrale temaer i styrerommene. Tema for årets seminar var bærekraftig omstilling og styrets strategiske rolle.

 • Nett-tv

  Fagsamling om naturmangfold og økosystemer

  15.11.2023 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsministeren og Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet ønsket velkommen til fagsamling om naturmangfold og økosystemer onsdag 15. november.

 • Seminar for nyvalgte styremedlemmer

  27.09.2023 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte seminar for nyvalgte styremedlemmer i selskaper med statlig eierandel onsdag 27. september 2023. Seminaret har vært avholdt årlig siden 2012, og er en arena for innsikt i og erfaringsutveksling rundt statlig eierutøvelse og godt styrearbeid. Seminaret er ett av flere arrangementer Nærings- og fiskeridepartementet arrangerer for å informere om statens mål og forventninger som eier og for å spre god praksis og kunnskapsdeling om tema staten som eier er opptatt av.

 • Fagsamling om gode strategiprosesser

  13.09.2023 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte fagsamling om gode strategiprosesser for administrasjonen i selskaper med statlig eierandel onsdag 13. september 2023. Fagsamlingen er ett av flere arrangementer Nærings- og fiskeridepartementet arrangerer for å informere om statens forventninger som eier og for å spre god praksis og bidra til kunnskapsdeling om tema staten som eier er opptatt av.

 • Fagsamling om vitenskapsbaserte klimamål hos Telenor

  07.03.2023 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  31. januar inviterte Telenor selskaper med statlig eierandel og relevante departement til fagsamling om vitenskapsbaserte klimamål på Fornebu.

 • Kompetanseforum om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

  30.01.2023 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Kompetanseforum ble avholdt 25. januar med deltakelse fra relevante organisasjoner og eierdepartementer. Temaet var forventningene til selskapers arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i ny eierskapsmelding, med formål om å gi eierdepartementene bedre forståelse av hva som ligger til grunn for forventningene og dialog med sivilsamfunnet om hvordan disse kan følges opp i eierutøvelsen.

 • Nett-tv

  Seminar for adm direktører om ny eierskapsmelding

  27.01.2023 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte seminar for administrerende direktører/daglige ledere i selskaper med statlig eierandel torsdag 26. januar 2023. Næringsministeren innledet om ny eierskapsmelding «Et grønnere og mer aktivt eierskap» og deltakerne delte sine refleksjoner. Staten som eier er opptatt av å kommunisere statens forventninger og seminaret er ett av flere arenaer hvor staten som eier inviterer til dialog rundt statens aktive eierskap.

 • Nett-tv

  Seminar for styreledere om ny eierskapsmelding

  22.12.2022 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte seminar for styreledere i selskaper med statlig eierandel onsdag 14. desember 2022. Næringsminister Jan Christian Vestre innledet om ny eierskapsmelding «Et grønnere og mer aktivt eierskap» og inviterte til refleksjoner rundt statens eierutøvelse fra deltakerne. Seminaret er ett av flere ulike arrangementer der staten ønsker å tydeliggjøre statens forventninger som eier og skape en arena for innspill rundt statlig eierutøvelse og ny eierskapsmelding.

 • Seminar for nyvalgte styremedlemmer

  30.11.2022 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte seminar for nyvalgte styremedlemmer i selskaper med statlig eierandel torsdag 24. november 2022. Seminaret for nyvalgte styremedlemmer har vært avholdt årlig siden 2012, og er en arena for innsikt i og erfaringsutveksling rundt statlig eierutøvelse og godt styrearbeid. Seminaret er ett av flere arrangementer Nærings- og fiskeridepartementet arrangerer for å informere om statens forventninger som eier og å spre god praksis knyttet til tema staten som eier er opptatt av.

 • Nett-tv

  Hvordan kan statlige selskaper føre klimaregnskap?

  04.11.2022 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  2. november arrangerte Nærings- og fiskeridepartementet en fagsamling for de statlige selskapene om bedre klimarapportering. Her kan du se fagsamlingen i nett-tv og laste ned presentasjonene fra Emisoft, Helse Sør-Øst, Sykehusinnkjøp, Nysnø og Klima- og miljødepartementet.

 • Innspill til ny eierskapsmelding 2022

  17.02.2022 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har startet arbeidet med en ny eierskapsmelding, og departementet ber nå om innspill fra alle som har interesse for statlig eierskap.

 • Kompetanseforum om åpenhetsloven 28. oktober

  04.11.2021 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Kompetanseforum ble avholdt 28. oktober med deltakelse fra relevante organisasjoner og eierdepartementer. Tema for forumet var Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med aktsomhetsvurderinger (åpenhetsloven), med formål om bedre å forstå hvilke konsekvenser loven får for selskaper der staten er eier, og gjøre eierdepartementene bedre rustet til å følge opp statens forventninger om aktsomhetsvurderinger og åpenhet i eierdialogen.

 • Nett-tv

  Om netto null på årets Eierskapskonferanse

  09.06.2021 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Eierskapskonferansen 2021 ble arrangert  8. juni med tema: Bærekraftig verdiskaping – verden mot netto null i 2050.

 • Siri Kalvig og Lene Hodge i Nysnø innledet om klimarisiko på fagsamling for selskapene

  15.02.2021 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet avholdt den 5. februar en samling om klimarisiko for selskaper hvor staten er eier. Samlingen fulgte opp et seminar arrangert 29. januar av Cicero, Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet om klimarisikorapportering. Deltakerne var administrerende direktør, finansdirektør, økonomi- eller regnskapsansvarlig, kommunikasjonsansvarlig og/eller bærekraftansvarlig fra om lag 50 selskaper hvor staten er eier. Formålet med samlingen var å legge til rette for faglig påfyll og erfaringsdeling om problemstillinger knyttet til hvordan selskaper kan identifisere, håndtere og rapportere om klimarisiko.

 • Dag Schjerven, Annette Malm Justad og Jon Fredrik Baksaas delte erfaringer om godt styrearbeid.

  02.02.2021 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte seminar for styreledere i selskaper med statlig eierandel onsdag 27. januar 2021. Dette var sjette gang styrelederseminaret ble arrangert. Tema for årets seminar var godt styrearbeid og hva som kjennetegner godt styrearbeid i en kompleks og omskiftende virkelighet med stadig økende krav fra eiere og interessenter. Om lag 50 styreledere deltok, disse representerte 57 av totalt 74 selskaper som staten v/departementene eier direkte.

 • Nett-tv

  PwC og Yara innledet om hvordan god rapportering kan bidra til verdiskaping

  27.11.2020 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

 • Fagsamling om mål, indikatorer og rapportering for lederne i kategori 3-selskapene

  28.09.2020 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Onsdag 16. september ble det arrangert digital fagsamling for administrasjonen i selskapene hvor staten har mål om mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål (selskapene i kategori 3). Tema var mål, indikatorer og rapportering på sektorpolitisk måloppnåelse og effektiv drift.

 • Selskaper med statlig eierandel med gode resultater i "Bærekraft på børs 2020"

  17.09.2020 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  The Governance Group lanserte 8. september sin rapport med en analyse av bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs.

 • Covid-19 og hvordan situasjonen påvirker selskapene der staten har direkte eierandeler

  23.04.2020 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Staten som eier har tett dialog med selskapene i en krevende tid.

 • Ny eierskapsmelding presentert for styreledere og administrerende direktører i selskaper med statlig eierandel

  14.10.2021 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Den 21. og 29. januar ble det avholdt seminar for henholdsvis styreledere og administrerende direktører i selskaper med statlig eierandel. Temaet var ny eierskapsmelding som ble lagt frem i november 2019.

 • Samling for CFOer i kommersielle selskap avholdt 21. oktober 2019

  28.10.2019 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Den 21. oktober ble det avholdt en samling om kapitalallokering og avkastning i kommersielle selskaper hvor staten er eier. Nærings- og fiskeridepartementet hadde invitert til samlingen.

 • Oppsummering av Kompetanseforum med temaet sirkulær økonomi oktober 2019

  14.10.2021 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Kompetanseforum ble avholdt 16. oktober 2019 hos Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Temaet var "sirkulær økonomi; hva er det og hvilke muligheter gir det næringslivet og staten som eier?". Relevante organisasjoner og departementer som forvalter statens eierskap var tilstede. Her følger en oppsummering fra møtet.

 • Selskaper med statlig eierandel kom godt ut i analysen "Bærekraft på børs 2019"

  10.09.2019 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  The Governance Group lanserte 2. september sin rapport med en analyse av bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs.

 • Fagsamlinger for selskaper med statlig eierandel

  30.09.2019 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) arrangerte i mai 2019 to fagsamlinger for selskaper med statlig eierandel hvor NFD forvalter statens eierskap.

 • Oppsummering av Kompetanseforum november 2018

  24.01.2019 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Kompetanseforum ble avholdt 21. november 2018 med deltagelse fra relevante organisasjoner og eierdepartementer. Tema for møtet var "Hvordan kan selskaper med statlig eierandel håndtere risiko i krevende markeder, herunder også i leverandørkjeden". Her følger en oppsummering fra møtet.

 • Verdifulle innspill til ny eierskapsmelding på kompetanseforum

  28.08.2018 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Kompetanseforum ble avholdt 30. mai 2018. Regjeringen arbeider med en ny eierskapsmelding. Tema for møtet var innspill fra sivilsamfunnet til eierskapsmeldingen på området bærekraft og ansvarlig næringsliv.

 • Samling om antikorrupsjon avholdt 30. oktober

  09.11.2018 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  30. oktober ble det avholdt en samling om arbeidet med antikorrupsjon i selskaper hvor Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) forvalter statens eierskap. Samlingen ble holdt hos NFD.