Om netto null på årets Eierskapskonferanse

Eierskapskonferansen 2021 ble arrangert  8. juni med tema: Bærekraftig verdiskaping – verden mot netto null i 2050.

Nett-tv Eierskapskonferansen 2021: Bærekraftig verdiskaping – verden mot netto null i 2050

Se sendingen her

Se sendingen her

Omstillingen av næringslivet og resten av samfunnet for å nå målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål er for mange godt i gang. Parisavtalens ambisjon om 1,5 grader betyr i realiteten at verden totalt sett må styre mot netto null utslipp i 2050.

Norge tar ansvar og har en ambisiøs klimapolitikk med mål om å redusere klimagassutslipp med minst 50 og opp mot 55 prosent innen 2030 og 90–95 prosent i 2050. Sammen med EUs arbeid med Europas Grønne Giv betyr det at tempoet i omstillingen i næringslivet må øke.

Som eier forventer staten at selskapene i statens portefølje legger en plan for bærekraftig verdiskaping, inkludert hvordan håndtere risiko og muligheter som følge av klimaendringene. Videre forventes det at selskapene arbeider for å redusere sitt klimaavtrykk. Vi ser frem til spennende innlegg og dialog om temaet på årets Eierskapskonferanse.

Europa mot netto null utslipp i 2050 – til netto null kostnad
Christer Tryggestad, Senior Partner McKinsey Oslo, presentasjon her

Netto null i 2050: Luftslott eller virkelighet?
Kjerstin Braathen, konsernsjef DNB, presentasjon her

Bærekraftig forretning – en forutsetning for fremtidig verdiskapning?
Camilla Grieg, medeier Grieg Gruppen og styreleder Grieg Maritime Group, presentasjon her

Klimautfordringen – staten som eier
Jan Tore Føsund, ekspedisjonssjef i Eierskapsavdelingen, Nærings- og fiskeridepartementet, innlegg her

Mer om innlederne her