Innspill til ny eierskapsmelding 2022

Regjeringen har startet arbeidet med en ny eierskapsmelding, og departementet ber nå om innspill fra alle som har interesse for statlig eierskap.

Staten har direkte eierskap, forvaltet gjennom departementene, i 70 selskaper. Eierskapsmeldingen skal omhandle hvorfor og hva staten bør eie, samt hvordan staten skal utøve eierskapet.

Det er lagt opp til en bred prosess hvor selskapene i statens portefølje, aktører i næringslivet og ulike organisasjoner blir spurt om å komme med innspill. Næringsministeren vil blant annet holde innspillsmøter med arbeidslivsorganisasjoner og aktører i kapitalmarkedet.

Send innspill til: postmottak@nfd.dep.no merket med "Innspill til ny eierskapsmelding" innen 4. april.2022.