Seminar for styreledere om ny eierskapsmelding

Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte seminar for styreledere i selskaper med statlig eierandel onsdag 14. desember 2022. Næringsminister Jan Christian Vestre innledet om ny eierskapsmelding «Et grønnere og mer aktivt eierskap» og inviterte til refleksjoner rundt statens eierutøvelse fra deltakerne. Seminaret er ett av flere ulike arrangementer der staten ønsker å tydeliggjøre statens forventninger som eier og skape en arena for innspill rundt statlig eierutøvelse og ny eierskapsmelding.

  • Næringsminister Jan Christian Vestre innledet om ny eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen videreutvikler og forsterker statens forventninger, særlig på områdene klima, naturmangfold og økosystemer, risikostyring, åpenhet og rapportering, arbeidsvilkår og lederlønn. Forventningene stilles fra staten som eier til styrene i selskapene. Tydelig kommunikasjon av forventningene bidrar også til åpenhet om hva staten som eier er opptatt av, og vil følge opp, i eierutøvelsen.
  • Eierskapsavdelingen gikk nærmere inn på hvordan staten følger opp selskapene. Staten skal være en aktiv og ansvarlig eier med et langsiktig perspektiv. Statens aktive eierskap skal utøves i tråd med selskapslovgivningens ansvars- og rollefordeling mellom staten som eier av selskaper på den ene side og styre og daglig leder på den annen side.

Presentasjonen fra seminaret er tilgjengelig her 

Eierskapsmeldingen «Et grønnere og mer aktivt eierskap» er tilgjengelig her

Næringsminister Jan Christian Vestres innlegg fra seminaret kan du se her

Nett-tv Seminar for styreledere om ny eierskapsmelding

Se sendingen her

Se sendingen her