Fagsamling om CSRD

Næringsministeren og Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet arrangerte fagsamling om CSRD onsdag 29. mai.

Nett-tv Fagsamling om CSRD

Se sendingen her

Se sendingen her

En rekke selskaper i statens portefølje er, eller vil bli, omfattet av EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Direktivet innebærer nye og omfattende krav til rapportering på bærekraftsområdet, hvor analyse av selskapets påvirkning, risiko og muligheter på sentrale bærekraftsforhold - dobbelt vesentlighetsanalyse - blir førende for rapporteringen. I denne fagsamlingen delte selskaper som har begynt å forberede seg på rapporteringen erfaringer fra sitt arbeid med dobbelt vesentlighetsanalyse og interessentdialog, og vi fikk interessenters perspektiv på vesentlighet.

Fagsamlingen ble tatt opp, og kan ses her.

Program

Velkommen v/næringsminister Cecilie Myrseth

Hvordan praktisere lovkravene? Erfaringer etter et år med «prøverunde» v/Eli Moe Helgesen, PWC

Vesentlighetsanalyse fra scratch – hvordan komme i gang? v/Karoline Bakka Hjertø, bærekraftsdirektør Bane NOR. Presentasjonen finner du her.

Hvordan vekte finansiell vesentlighet av ESG-forhold? v/Ida Lerner, CFO DNB. Presentasjonen finner du her.

Q&A Bane NOR og DNB

Gruppediskusjon; erfaringsutveksling vesentlighetsanalyse

Interessentdialog; hva innebærer interessentdialog med rettighetshavere – v/Aili Keskitalo, tidligere sametingspresident, nå rådgiver i Amnesty. Presentasjonen finner du her.

Når miljøet er interessent – hvordan ha interessentdialog? v/Ida Thommassen, nestleder Framtiden i våre hender. Presentasjonen finner du her.

Q&A; PWC, Bane NOR, Amnesty, Framtiden i våre hender

Oppsummering og avslutning v/Eierskapsavdelingen