Fagsamling om naturmangfold og økosystemer

Næringsministeren og Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet ønsket velkommen til fagsamling om naturmangfold og økosystemer onsdag 15. november.

Nett-tv Fagsamling om naturmangfold og økosystemer

Se sendingen her

Se sendingen her

Målet med samlingen var å gi praktisk forståelse for hvordan selskaper på tvers av statens portefølje kan arbeide med forventningene staten som eier har knyttet til naturmangfold og økosystemer. Forventningene var nye i Eierskapsmeldingen Meld. St. 6 (2022–2023) - regjeringen.no, og siden meldingen ble lagt frem har det vært mye utvikling på området gjennom blant annet vedtatt Naturavtale, rammeverk for rapportering knyttet til natur og naturrisiko, m.m.

Det var på samlingen fokus på naturrisiko, avhengighet av og påvirkning på natur for selskapene i statens portefølje. Videre ble det orientert om hvordan norske myndigheter arbeider for å følge opp naturavtalen og hva dette betyr for selskapene, og Statkraft delte fra sitt arbeid knyttet til naturmangfold og økosystemer. 

Program
Velkommen v/Eierskapsavdelingen, NFD

Introduksjon til statens forventninger på naturmangfold og økosystemer v/næringsminister Jan Christian Vestre (last ned presentasjonen her)

Hva er naturavtalen, og hva betyr den for Norge og norske selskaper? v/ Ellinor Dalbye Kasahara, avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet (last ned presentasjonen her)

Hva er naturrisiko og hvorfor og hvordan er naturrisiko relevant for selskaper i statens portefølje? v/Aksel Mjøs, leder naturrisikoutvalget (last ned presentasjonen her)

Avhengighet av og påvirkning på natur – hvordan ser det ut i statens portefølje? v/Sverre Lundemo, seniorrådgiver, og Else Hendel, assisterende generalsekretær ,WWF (last ned presentasjonen her)

Pause

Hvordan arbeider Statkraft med natur? v/Sidsela Nyebak, direktør og ansvarlig for Corporate Sustainability, Statkraft (last ned presentasjonen her)

Erfaringsdeling, kommentarer, spørsmål og svar til innlederne

Avslutning