Styremedlemmer i selskaper der staten har direkte eierskap

Under følger informasjon om styremedlemmer i selskaper der staten har direkte eierskap fordelt på eierdepartement.

Navn på selskap Eierandel Styremedlemmer i selskapene
Norid AS 100 % Styret i Norid AS

 

Navn på selskap Eierandel Styremedlemmer i selskapene
Gassco AS 100 % Styret i Gassco AS
Gassnova SF 100 % Styret i Gassnova SF
Statnett SF 100 % Styret i Statnett SF

 

Navn på selskap 

Eierandel

Styremedlemmer i selskapene 

Folketrygdfondet (særlovselskap)

100 % Styret i Folketrygdfondet

Navn på selskap Eierandel Styremedlemmer i selskapene 
Rygge 1 AS 100 %  

Navn på selskap Eierandel Styremedlemmer i selskapene
Helse Midt-Norge RHF 100 % Styret i Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF 100 % Styret i Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF 100 % Styret i Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF 100 % Styret i Helse Vest RHF
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS  49 % Styret i Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS
Norsk helsenett SF 100 % Styret i helsenett SF
AS Vinmonopolet  (særlovselskap) 100 % Styret i Vinmonopolet

 

Navn på selskap Eierandel

Styremedlemmer i selskapene 

Bjørnøen AS 100 % Styret i Bjørnøen AS
Enova SF 100 % Styret i Enova SF
Kings Bay AS 100 % Styret i Kings Bay AS

 

Navn på selskap Eierandel Styremedlemmer i selskapene
Electronic Chart Centre AS 100 % Styret i Electronic Chart Centre AS
Kommunalbanken AS 100 % Styret i Kommunalbanken

 

Navn på selskap Eierandel Styremedlemmer i selskapene
Carte Blanche AS 70 % Styret i Carte Blanche AS
AS Den Nationale Scene 66,67 % Styret i AS Den Nationale Scene
Den Norske Opera & Ballett AS 100 % Styret i Den Norske Opera & Ballett AS
Filmparken AS 77,6 % Styret i Filmparken AS
Nationaltheatret AS 100 % Styret i Nationaltheatret AS
Norsk rikskringkasting AS 100 % Styret i Norsk rikskringkasting AS
Norsk Tipping AS (særlovselskap) 100 % Styret i Norsk Tipping AS
Rogaland Teater AS 66,67 % Styret i Rogaland Teater AS
Rosenkrantzgate 10 AS 3,07 %  
Talent Norge AS 33,33 % Styret i Talent Norge AS
Trøndelag Teater AS 66,67 % Styret i Trøndelag Teater AS

 

Navn på selskap Eierandel Styremedlemmer i selskapene
Simula Research Laboratory AS 100 % Styret i Simula Resarch Laboratory AS
Universitetssenteret på Svalbard AS 100 % Styret i Universitetssenteret på Svalbard AS

 

Navn på selskap Eierandel Styremedlemmer i selskapene
Graminor AS 28,2 % Styret i Graminor AS
Kimen Såvarelaboratoriet AS 51 % Styret i Kimen Såvarelaboratoriet AS
Statskog SF 100 % Styret i Statskog SF

 

 

Navn på selskap Eierandel Styremedlemmer i selskapene
Akastor ASA 12,08 % Styret i Akastor ASA
Aker Solutions ASA 6,11 % Styret i Aker Solutions ASA
Andøya Space AS 90 % Styret i Andøya Space AS
Argentum Fondsinvesteringer AS 100 % Styret i Argentum Fondsinvesteringer AS
Baneservice AS 100 % Styret i Baneservice AS
DNB Bank ASA 34 % Styret i DNB Bank ASA
Eksportfinans ASA 15 % Styret i Eksportfinans ASA
Equinor ASA 67 % Styret i Equinor ASA
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS 100 % Styret i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS
Flytoget AS 100 % Styret i Flytoget AS
Innovasjon Norge (særlovselskap) 51 % Styret i Innovasjon Norge
Investinor AS 100 % Styret i Investinor AS
Kongsberg Gruppen ASA 50,004 % Styret i Kongsberg Gruppen ASA
Mantena AS 100 % Styret i Mantena AS
Mesta AS 100 % Styret i Mesta AS
Nammo AS 50 % Styret i Nammo AS
Nofima AS 56,8 % Styret i Nofima AS
Norges sjømatråd AS 100 % Styret i Norges sjømatråd AS
Norsk Hydro ASA 34,26 % Styret i Norsk Hydro ASA
Nysnø Klimainvesteringer AS 100 % Styret i Nysnø Klimainvesteringer AS
Petoro AS 100 % Styret i Petoro AS
Posten Bring AS 100 % Styret i Posten Bring AS
Siva - Selskapet for industrivekst SF 100 % Styret i Siva - Selskapet for industrivekst SF
Space Norway AS 100 % Styret i Space Norway AS
Statkraft SF 100 % Styret i Statkraft SF
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 100 % Styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Telenor ASA 53,97 % Styret i Telenor ASA
Yara International ASA 36,21% Styret i Yara International ASA

 

Navn på selskap Eierandel Styremedlemmer i selskapene
Avinor AS 100 % Styret i Avinor AS
Bane NOR SF 100 % Styret i Bane NOR SF
Entur AS 100 % Styret i Entur AS
Norske tog AS 100 % Styret i Norske tog AS
Nye Veier AS 100 % Styret i Nye Veier AS
Vygruppen AS 100 % Styret i Vygruppen AS

 

Navn på selskap Eierandel Styremedlemmer i selskapene
Norfund (særlovselskap) 100 % Styret i Norfund