Prop. 82 L (2023–2024)

Lov om omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap

Barne- og familiedepartementet foreslår i denne proposisjonen om å omdanne Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap. For å gjennomføre dette legges det fram et lovforslag for å regulere overgangsspørsmål i forbindelse med omdanningen til aksjeselskap og delingen av fondets eiendeler med Den norske kirke.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget