Prop. 6 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF)

Proposisjonen inneholder forslag til kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF for kjøp av AS Meraker Brug.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget