Rapporter og planer

Statens eierrapport 2021

– Statens direkte eierskap i selskaper