Statens eierrapport 2021

– Statens direkte eierskap i selskaper

Les Statens eierrapport for 2021 her (pdf)