Eierskapskonferansen 2024

Næringsminister Cecilie Myrseth inviterer til Eierskapskonferansen 2024 tirsdag 11. juni 2024. Tema for årets konferanse er: «Kunstig intelligens – hvordan kan norske selskaper utnytte mulighetene?» Konferansen kan følges digitalt.

Nett-tv Eierskapskonferansen 2024

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Utviklingen innenfor kunstig intelligens og digitalisering går i rekordfart. For staten som eier og norsk næringsliv er det avgjørende at selskapene utnytter innovasjonskraften og mulighetene for økt verdiskaping som ligger i kunstig intelligens.

Gjennom konkrete eksempler fra selskaper og innlegg fra ledere og eksperter, vil konferansen belyse muligheter og utfordringer knyttet til kunstig intelligens – både når det gjelder selskapenes kompetansebehov, grønn omstilling og verdiskaping, samt betydningen for selskapenes sikkerhets- og aktsomhetsvurderinger.

Program for Eierskapskonferansen 2024

Eierskapskonferansen er et årlig arrangement for ledere i norsk næringsliv og samfunnsliv. Konferansen arrangeres av Nærings- og fiskeridepartementet og belyser aktuelle temaer som er av betydning for staten som eier og norsk næringsliv.