Opprydding etter norsk reaktorvirksomhet

Institutt for energiteknikk (IFE) har til sammen eid og drevet fire atomreaktorer til forskningsformål. Alle er nå stengt, og Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har startet planleggingen av oppryddingen. Oppryddingen er preget av høye kostnader, langsiktighet og kompleksitet. Arbeidet er beregnet å koste om lag 24 mrd. kroner i investeringskostnader ekskl. mva og ta om lag 50 år. Kostnadsanslagene er svært usikre. Driftskostnader kommer i tillegg.

Menn i hvite frakker bak et kontrollpanel

Om norske atomanlegg og oppryddingsarbeidet

Her finner du informasjon om de norske atomanleggene og oppryddingsarbeidet.

Bilde av penn og papir

Har du spørsmål?

Her finner du informasjon til departementets kontaktperson: