Opprydding etter norsk reaktorvirksomhet

Norge har til sammen hatt fire atomreaktorer. Alle er nå stengt, og Norsk nukleær dekommisjonering (NND) har startet planleggingen av oppryddingen. Oppryddingen er preget av høye kostnader, langsiktighet og kompleksitet. Arbeidet er beregnet å koste om lag 24 mrd. kroner i investeringskostnader ekskl. mva og ta om lag 50 år. Kostnadsanslagene er svært usikre. Driftskostnader kommer i tillegg. Det er foreslått å bevilge 967,8 mill. kroner til opprydding og drift av anlegg i 2023.

Menn i hvite frakker bak et kontrollpanel

Om norske atomanlegg og oppryddingsarbeidet

Her finner du oppdatert informasjon om de norske atomanleggene.

Bilde av penn og papir

Har du spørsmål?

Her finner du kontaktinformasjon til Karl G. Johannesen og Christian Holte Wiig.