Opprydding etter norsk reaktorvirksomhet

Norge har til sammen hatt fire atomreaktorer. Alle er nå stengt, og planleggingen av oppryddingen har startet. Arbeidet er beregnet å koste om lag 20 mrd. kroner. Norsk nukleær dekommisjonering skal lede oppryddingen. På grunn av de høye kostnadene, langsiktigheten og kompleksiteten i arbeidet vil regjeringen legge fram en stortingsmelding i 2020.

Menn i hvite frakker bak et kontrollpanel

Om norske atomanlegg og oppryddingsarbeidet

Her finner du oppdatert informasjon om de norske atomanleggene.

Bilde av penn og papir

Har du spørsmål?

Prosjektleder Karl G. Johannesen kan kontaktes på e-post og telefon.

Relevante lenker

Norsk nukleær dekommisjonering (NND)

NND skal være et nasjonalt organ for opprydding etter Norges nukleære virksomhet og sikker håndtering av nukleært avfall.