Opprydding etter norsk reaktorvirksomhet

Norge har til sammen hatt fire atomreaktorer. Alle er nå stengt, og planleggingen av oppryddingen har startet. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) leder planleggingen. Oppryddingen er preget av høye kostnader, langsiktighet og kompleksitet. Arbeidet er beregnet å koste om lag 21 mrd. kroner og ta 20–30 år. Det er foreslått å bevlige 691 mill. kroner til opprydding og drift av anlegg i 2021.

Menn i hvite frakker bak et kontrollpanel

Om norske atomanlegg og oppryddingsarbeidet

Her finner du oppdatert informasjon om de norske atomanleggene.

Bilde av penn og papir

Har du spørsmål?

Her finner du kontaktinformasjon til Karl G. Johannesen og Christian Holte Wiig.