Meld. St. 8 (2020–2021)

Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall

Stortingsmeldingen inneholder regjeringens strategi for opprydding etter Institutt for energiteknikks nukleære aktivitet.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no