Meld. St. 8 (2020–2021)

Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall

Stortingsmeldingen inneholder regjeringens strategi for opprydding etter Institutt for energiteknikks nukleære aktivitet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget