Romvirksomhet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for norsk romvirksomhet. Romvirksomhet og industriutvikling i tilknytning til internasjonale romfartsprogrammer er et av innsatsområdene for regjeringen.

Test av hybridrakkett

Romvirksomhet og norsk næringsliv

Regjeringens satsing på romvirksomhet utløser en rekke kontrakter og oppdrag for norske høyteknologiske bedrifter, både gjennom ESA-programmene, i EUs romprogram og på det kommersielle markedet.

Ein kvinneleg astronaut i romstasjonen

Norge og European Space Agency (ESA)

Norge bidrar med betydelige midler til European Space Agencys romfartsprogrammer. Deltakelse i disse programmene har positive ringvirkninger for norsk industri og for innovasjon og næringsutvikling.

Svalsat

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter skal fremme effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunnet.