Romvirksomhet

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for norsk romvirksomhet. Romvirksomhet og industriutvikling i tilknytning til internasjonale romfartsprogrammer er et av innsatsområdene for regjeringen.

Test av hybridrakkett

Romvirksomhet og norsk næringsliv

Regjeringens satsing på romvirksomhet utløser en rekke kontrakter og oppdrag for norske høyteknologiske bedrifter, både gjennom ESA-programmene, i EUs romprogram og på det kommersielle markedet.

Ein kvinneleg astronaut i romstasjonen

Norge og European Space Agency (ESA)

Deltakelse i internasjonalt romsamarbeid, i første rekke gjennom Den europeiske romorganisasjonen ESA og i EUs romprogrammer, er bærebjelken i norsk, offentlig satsing på romvirksomhet.

Svalsat

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter skal fremme effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunnet.