Romvirksomhet og norsk næringsliv

Regjeringens satsing på romvirksomhet utløser en rekke kontrakter og oppdrag for norske høyteknologiske bedrifter, både gjennom ESA-programmene, i EUs romprogrammer og på det kommersielle markedet.

Norsk romrelatert næringsliv er internasjonalt konkurransedyktig og bidrar til lønnsomme arbeidsplasser over hele landet. I tillegg bidrar norske rombedrifter til å utvikle løsninger på norske brukerbehov innen for eksempel forskning, miljø- og suverenitetsovervåking, samfunnssikkerhet, fiskeriforvaltning, værvarsling, navigasjon, redningstjeneste og sjøsikkerhet.