Norge og European Space Agency (ESA)

Norge bidrar med betydelige midler til European Space Agencys romfartsprogrammer. Deltakelse i disse programmene har positive ringvirkninger for norsk industri og for innovasjon og næringsutvikling.

Norge bidrar med betydelige midler til European Space Agencys romprogrammer. Deltakelse i disse programmene har positive ringvirkninger for norsk industri og for innovasjon og næringsutvikling.

De norske interessene i ESA forvaltes av Norsk Romsenter som også forvalter de nasjonale følgeprogrammene for å nyttiggjøre seg investeringene i ESA-programmene. I 2008 deltar Norge med til sammen 381,6 mill. kroner i frivillige og obligatoriske ESA-programmer. Norge forhandler med EU om en samarbeidsavtale om satellittnavigasjonssystemet Galileo. Systemet vil bli viktig for navigasjon på norsk territorium, og norsk industri har god kompetanse innen satellittnavigasjon.

Til toppen