Forsiden

Norsk nukleær dekommisjonering (NND)

Norsk nukleær dekommisjonering er et statlig forvaltningsorgan som skal planlegge og gjennomføre oppryddingen etter den nukleære virksomhet i Norge.

Regjeringen opprettet i 2018 det statlige forvaltningsorganet Norsk nukleær dekommisjonering (NND) for å bidra med økt kompetanse, kapasitet og framdrift i oppryddingsarbeidet etter den nukleære virksomheten i Norge.

NND er lokalisert i Halden, og hadde i september 2022 32 ansatte. Det planlegges å bygge opp organisasjonen ytterligere og overføre de nukleære anleggene med tilhørende personell fra Institutt for Energiteknikk (IFE) til NND.

Formål for NND

NND er et statlig forvaltningsorgan for å planlegge og besørge opprydding etter Norges nukleære virksomhet og sikker håndtering av nukleært avfall. Oppgavene skal utføres på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen. NND skal bidra til samfunnsøkonomisk gode løsninger innenfor sitt ansvarsområde.

NND skal i oppgaveutførelsen ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet, følge utredningsinstruksen og beste internasjonale praksis.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.norskdekommisjonering.no/