Dokument

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter – Nærings- og fiskeridepartementet

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget. Dokumentene er publisert i pdf-format.

Avviklede virksomheter

Havforskningsinstituttet og NIFES slo seg sammen 1. januar 2018 og ble hetende Havforskningsinstituttet.