Nærings- og fiskeridepartementets årsregnskap

Nærings- og fiskeridepartementet fører sitt driftsregnskap etter kontantprinsippet.

Årsregnskapet omfatter driftsregnskapet for departementet samt årsregnskap for 8 fond departementet forvalter.

2023

2022

2021

2020


2019

2018

2017

2016

2015

2014