Klagenemndssekretariatet

Klagenemndssekretariatet er et saksforberedende organ for ni ulike klagenemnder. Etaten ble opprettet 1. april 2017 og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Klagenemndssekretariatet sitt hovedmål er å være et velfungerende og effektivt sekretariat for sine tilknyttede nemnder. Klagenemndssekretariatet skal ha høy kvalitet i saksbehandlingen i alle nemndene de betjener, og bidra til at saksbehandlingstiden i deres nemnder blir så lav som mulig. En profesjonell og hurtig klagebehandling gir rettssikkerhet for allmennheten.


Klagenemndssekretariatet er saksforberedende organ for:

  • Klagenemnda for offentlige anskaffelser
  • Konkurranseklagenemnda
  • Medieklagenemnda
  • Stiftelsesklagenemnda
  • Lotterinemnda
  • Frivillighetsregisternemnda
  • Energiklagenemnda
  • Markedsrådet
  • Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.klagenemndssekretariatet.no/