Innspill til strategi for solindustri

Nærings- og fiskeridepartementet har startet opp arbeidet med en strategi for solindustri, og inviterer til innspill i arbeidet med strategien.

Status: Lukket

Svarfrist: 05.04.2024

Vår ref.: 24/2177

Grønt industriløft er regjeringen industrisatsning, med ambisjon om å få fortgang på store grønne industriprosjekter i både eksisterende og nye næringer, for å sikre verdiskaping og velferd for fremtiden. I det oppdaterte veikartet for Grønt industriløft er solindustri fremhevet som ett av ni særlige innsatsområder. Regjeringens visjon for solindustri er at Norge skal utvikle en lønnsom og vekstkraftig solindustri, som kan gi et bidrag til gjennomføringen av det grønne skiftet og ta en sentral rolle i den videre utviklingen av solindustri i Europa. Regjeringen vil invitere norsk solindustri og tilhørende forskningsmiljøer inn i en veikartprosess med mål om å levere en strategi innen utløpet av 2024. I den forbindelse ønsker vi å invitere til å levere skriftlige innspill til arbeidet.

Innspill kan for eksempel inneholde:

  • Beskrivelse av verdikjeden for solenergi, fra råvareutvinning og foredling til produksjon av solenergi.
  • Beskrivelse av pågående forskningsarbeid innenfor sol (solindustri, solcelle, solenergi).
  • Vurdering av begrunnelse for at solindustrien er fremhevet som et særlig innsatsområde i veikartet for Grønt industriløft.
  • Redegjørelse omkring råvaretilgang, kompetansebehov, markedsforhold og sirkularitet i verdikjeden.
  • Forslag om problemstillinger strategien bør berøre.