Innspill til NVEs forslag til ny prisregulering for fjernvarme

Energidepartementet mottok NVEs forslag til ny prisregulering for fjernvarme den 19. juni 2024. Departementet vil vurdere NVEs forslag og ønsker innspill til rapporten.

Status: Åpen

Svarfrist: 30.09.2024

Vår ref.: 24/1794

November 2022 varslet NVE at de startet et arbeid med å foreslå en ny prisregulering for fjernvarme.

Energidepartementet mottok NVEs forslag til ny prisregulering for fjernvarme den 19. juni 2024.

Departementet vil vurdere NVEs forslag og ønsker innspill i forbindelse med dette arbeidet.