Innspill til veikart for samisk næringsliv

Regjeringen vil i samarbeid med Sametinget utarbeide et veikart for samisk næringsliv. Målet er å styrke næringsutviklingen i de samiske områdene. Alle er velkomne til å komme med innspill til arbeidet. Innspillene kan gjerne ta utgangspunkt i følgende tema: 1. Hva er hovedutfordringene for bedrifter i samiske områder når det gjelder å utvikle seg? 2. Hvilke konkrete tiltak kan bidra til å redusere disse utfordringene og utløse mer av potensialet i samisk næringsliv?

Status: Åpen

Svarfrist: 03.05.2024