Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming

Les dokumentet

– Det handler om å bli hørt og sett