Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Samfunnsansvar i praksis - en veiledning

Her kan du få veiledning om samfunnsansvar i praksis i Norge.

 

Norges OECD kontaktpunkt

Kontaktpunktet er et statlig uavhengig utvalg som skal bidra til å løse saker om etterlevelse av OECDs retningslinjer, og til å gjøre Retningslinjene kjent. Kontaktpunktet tilbyr ulike former for veiledning om aktsomhetsvurderinger mv.
Kontaktpunktets nettsider

Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek)

Giek gir veiledning  om sosial og miljømessig risiko til sine potensielle kunder i søknadsprosessen.
Garantiinstituttets nettsider

Innovasjon Norge (IN)

IN gir veiledning om samfunnsansvar i forbindelse med søknader om lån, garantier og tilskudd, særlig til små og mellomstore bedrifter, både gjennom informasjon på nett og en egen servicetelefon.
Innovasjon Norges nettsider

Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland

Veiledningskontoret gir råd om Norads støtteordninger og andre finansieringsmuligheter for bedrifter som ønsker å investere i utviklingsland, herunder om krav til samfunnsansvar.
Veiledningskontorets nettsider

Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi)

Difi utøver ingen reguleringsmyndighet, men har utviklet maler, verktøy og rådgivningstjenester for å fremme sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser.
Difis nettsider

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHOs nettsider

Virke

Virkes nettsider

Finans Norge

Finans Norges nettsider

Initiativ for etisk handel (IEH)

IEHs nettsider

CSR Norge

CSR Norges nettsider

Har du spørsmål til Utenriksdepartementet om samfunnsansvar? Ta kontakt med Næringspolitisk seksjon.

Til toppen