Meld. St. 17 (2017–2018)

Partnerland i utviklingspolitikken

Meldingen redegjør for partnerlandskonseptet i utviklingspolitikken, slik det er beskrevet i Meld. St. 24 (2016–2017) Felles ansvar for felles fremtid. Formålet med konseptet er å konsentrere innsatsen om færre land. Regjeringen vil at Norges utviklingspolitiske innsats konsentreres for å oppnå bedre utviklingsresultater og på sikt bidra til at partnerlandene blir uavhengige av bistand. Regjeringen ønsker at samarbeidet med partnerlandene skal, med utgangspunkt i bærekraftsmålene, baseres på et gjensidig ønske om samarbeid for utvikling, inkludere alle utviklingspolitiske virkemidler, og ha en helhetlig tilnærming til utvikling. Meldingen redegjør også for hvordan regjeringen vil styrke innsatsen for å bygge statlig kapasitet og kompetanse i partnerlandene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget