Årsrapport 2023 fra Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

En av de viktigste oppgavene til Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv er å fremme OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Retningslinjene har som mål å fremme positive bidrag fra selskapene til økonomiske, miljømessige og sosiale fremskritt i hele verden. De andre hovedoppgavene til Kontaktpunktet er å behandle klagesaker og samarbeide med OECD og kontaktpunktene i andre land.

Les dokumentet

I 2023 var Kontaktpunktets hovedfokus å bidra til arbeidet med å oppdatere OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, som ble vedtatt i Paris juni 2023. I desember arrangerte Nærings- og fiskeridepartementet og Kontaktpunktet Norges første konferanse om ansvarlig næringsliv og OECDs retningslinjer, i samarbeid med NHO og LO.