Noreg og norsk litteratur har heidersplassen på den internasjonale bokmessa i Kairo

– Som hovudgjesteland på bokmessa i Kairo får vi eit unikt høve til å gjere norske forfattarar kjent for eit arabisktalande publikum. I den urolege tida vi lever i, kan kulturelt samarbeid og dialog bidra til å byggje bru og forståing, seier utanriksminister Espen Barth Eide.

Bilete frå bokmessa i Kairo

1 / 4
Bilde av kronprinsesse Mette-Marit som møtes ungdom
False
2 / 4
Bilde av kronprinsesse Mette-Marit som holder tale
True
3 / 4
Bilde av norske bøker utstilt på bokmessen i Kairo
False
4 / 4
Bilde av kronprinsesse Mette-Marit som hører på Jostein Gaader
False

Utanriksministeren følgjer Den Høgvørde Kronprinsesse Mette-Marit på opninga av bokmessa i Kairo. I løpet av 12 dagar vil 17 norske forfattarar møte publikum på den norske paviljongen, blant anna Jostein Gaarder, Hanne Ørstavik, Nora Dåsnes, Terje Tvedt, Jørn Lie Horst, Karen Anne Buljo, Jon Fosse (på videolink), Steffen Sørum og Eldrid Johannessen.

Utanriksdepartementet og NORLA samarbeider tett om å skape større moglegheiter for norsk litteratur i utlandet.  

I tillegg til å auke salet av norske bøker til arabiske lesarar, er målet med Noregs deltaking i Kairo å styrkje kapasiteten for å omsetje bøker frå norsk til arabisk. Kulturdepartementet oppretta eit stipend på 500 000 kroner som skal tildelast ein omsetjar av norsklitteratur for å heidre Jon Fosse, som fekk Nobels litteraturpris for 2023.

– Bokmessa i Kairo er ein døropnar for å nå ut til forleggjarar og lesarar i heile den arabiske verda. Eg håpar bokmessa vil bidra til at fleire arabiske omsetjarar og forleggjarar får auga opp for norsk litteratur, seier Eide.

Framme av norsk kultur internasjonalt, bidreg til å utvikle kunsten, auke eksporten og styrkje forståinga av Noreg. 

– Regjeringa ser kultur, økonomi og politikk i samanheng. Når vi fremjar norsk kultur i utlandet fremjar  vi verdiar som vi set høgt, for døme likestilling, demokrati og solidaritet, seier utanriksministeren.