Regjeringens strategi for samarbeidet med Tyskland

Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. Vi deler verdigrunnlag, er tettsammenvevde i det europeiske samarbeidet og nære allierte i Nato. Vi har en sterk gjensidig interesse av et bredt samarbeid.

Strategien fremhever fem hovedtemaer som er viktige for Norge i utviklingen av samarbeidet med Tyskland i årene som kommer: Felles verdier, utenriks- og sikkerhetspolitikk, grønn omstilling og økonomisk samarbeid, trygghet og velferd, og kunnskap og kultur.