Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten (2020-2022)

Med oppdaterte satser/klassifiseringer pr. 1. juli 2020

Avtaleteksten med oppdaterte satser (i pdf) 

Se oversikt over tidligere, arkiverte versjoner av særavtalen.

Innhold

Avtaleparter og avtalens omfang

Definisjoner

Tillegg

Ytelser

Godtgjørelser

Regulativer