Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten (2022-2024)

Oppdatert med nye satser pr. 1. juli 2022

Avtaleteksten med oppdaterte satser (i pdf) 

Se oversikt over tidligere, arkiverte versjoner av særavtalen.

Innhold

Avtaleparter og avtalens omfang

Definisjoner

Tillegg

Ytelser

Godtgjørelser

Regulativer