Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten (2020-2022)

Med oppdaterte satser/klassifiseringer pr. 1. januar og 1. februar 2021

Avtaleteksten med oppdaterte satser (i pdf) 

Se oversikt over tidligere, arkiverte versjoner av særavtalen.

Innhold

Avtaleparter og avtalens omfang

Definisjoner

Tillegg

Ytelser

Godtgjørelser

Regulativer