Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten pr. 01.01.2018

Med oppdaterte satser/klassifiseringer pr. 1. mai 2018

Avtaleteksten med oppdaterte satser (i pdf) 

Se oversikt over tidligere, arkiverte versjoner av særavtalen.

Innhold

Avtaleparter og avtalens omfang

Definisjoner

Tillegg

Ytelser

Godtgjørelser

Regulativer