Historisk arkiv

Særavtalen - tidligere avtaler om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Her finner du en oversikt over tidligere utgaver av særavtalen - med tillegg, ytelser og godtgjørelser.

Tidligere, arkiverte versjoner av særavtalen: